toolband پس از 13 سال با Fear Inoculum


toolband پس از ۱۳ سال با Fear Inoculum Fear Inoculum تحسین منتقدان را دریافت کرد.

برچسب ها: ,

Ænima نگاهی بهتر به آلبوم


Ænima نگاهی بهتر به آلبوم موسیقی تول صرفا یه موسیقی پروگرسیو نیست

برچسب ها:

تول – Tool


در سال ۱۹۹۰ در لوس آنجلوس، آدام جونز “گیتاریست”مینارد جیمز کینان “خواننده” پال دَمور”باسیست” و دنی کَری “درامر”، این گروه را تشکیل دادند.

برچسب ها: , ,

دسته اسلاید5


برچسب ها:

دسته اسلاید4


برچسب ها:

دسته اسلاید3


برچسب ها:

دسته اسلاید2


برچسب ها:

دسته اسلاید1


برچسب ها:

اسلاید3


برچسب ها:

اسلاید2


برچسب ها:

اسلاید1


برچسب ها: