تار آذربایجانی چیست؟


تار آذربایجانی چیست؟ تار آذربایجانی یکی از ساز هایی است که می توان به عنوان اولین ساز این کشور اشاره کرد. در سال ۲۰۱۲ ساخت و نواختن این ساز در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو ثبت گردیده است. این امر اعتراض های زیادی از طرف جامعه موسیقی ایرانی از جمله خانه موسیقی ایران را […]

برچسب ها: , , ,

اسلایدشو وبلاگ 2


برچسب ها:

اسلایدشو وبلاگ1


برچسب ها: