در سازاستور بخوانید: آثار گروه‌نوازی فرامرز پایور در دسترس مخاطبان قرار گرفت

آثار گروه‌نوازی فرامرز پایور در دسترس مخاطبان قرار گرفت


آثار گروه‌نوازی فرامرز پایور در دسترس مخاطبان قرار گرفت برای اولین‌بار پس از دسترسی «خانۀ پایور» به دست‌نوشته‌های فرامرز پایور استاد موسیقی ایرانی، آثار گروه‌نوازی این هنرمند پیشگام سنتور نوازی منتشر شد.