در سازاستور بخوانید: آلبوم «ابریشم خیال» رونمایی شد/ شنیدن نغمه هایی از خراسان

آلبوم «ابریشم خیال» رونمایی شد/ شنیدن نغمه هایی از خراسان


آلبوم «ابریشم خیال» رونمایی شد/ شنیدن نغمه هایی از خراسان مراسم رونمایی از آلبوم «ابریشم خیال» برگرفته از آیین های موسیقایی منطقه خراسان با تنظیم هوشنگ فراهانی در فرهنگسرای شفق برگزار شد.