در سازاستور بخوانید: آلبوم جدید،آلبوم «لب خاموش» منتشر شد،حسن کسایی،محمد نقوی،حامد علیپور