در سازاستور بخوانید: آلبوم موسیقی «شب صحبت» منتشر شد/ دستاوردی در موسیقی ایرانی

آلبوم موسیقی «شب صحبت» منتشر شد/ دستاوردی در موسیقی ایرانی


آلبوم موسیقی «شب صحبت» منتشر شد/ دستاوردی در موسیقی ایرانی آلبوم موسیقی «شب صحبت» با هنرمندی نیما حسین زاده و امیر شکرآبی در چارچوب سبک موسیقی ردیف دستگاهی ایران به مخاطبان و علاقه مندان موسیقی ایرانی عرضه شد.