در سازاستور بخوانید: آموزشگاه های موسیقی در وضعیت بحران قرار گرفتند

آموزشگاه های موسیقی در وضعیت بحران قرار گرفتند


آموزشگاه های موسیقی در وضعیت بحران قرار گرفتند تعدادی از مدیران آموزشگاه های موسیقی کشور با ارسال نامه ای به وزیر ارشاد از وی خواستند تا به دلیل اتفاقات ناشی از بحران ویروس کرونا نسبت به برخی شرایط حمایتی اقدامات لازم را انجام دهد.