در سازاستور بخوانید: آوا مشکاتیان

ناراحتی آوا مشکاتیان از تخریب خانه پدرش پرویز مشکاتیان


ناراحتی آوا مشکاتیان از تخریب خانه پدرش پرویز مشکاتیان آوا مشکاتیان، فرزند استاد پرویز مشکاتیان معروف به پدر سنتور ایران با انتشار متنی در صفحه شخصی اینستاگرامش به تخریب خانه پدرش در نیشابور واکنش نشان داد.