در سازاستور بخوانید: آیین یادبود هوشنگ ظریف مجازی برگزار می‌شود

آیین یادبود هوشنگ ظریف مجازی برگزار می‌شود


آیین یادبود هوشنگ ظریف مجازی برگزار می‌شود آیین یادبود چهلمین روز درگذشت هوشنگ ظریف استاد فقید موسیقی ایرانی روز جمعه ۲۹ فروردین ماه به صورت مجازی برگزار می شود.