در سازاستور بخوانید: ابراز نگرانی اصناف آموزشی موسیقی از به خطر افتادن امنیت شغلی

ابراز نگرانی اصناف آموزشی موسیقی از به خطر افتادن امنیت شغلی


ابراز نگرانی اصناف آموزشی موسیقی از به خطر افتادن امنیت شغلی نماینده و مسئول پیگیری آموزشگاه‌های موسیقی کشور از ارسال یک نامه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری برخی از مشکلات این صنف موسیقایی خبر داد.