در سازاستور بخوانید: ابهام در برگزاری یک کنسرت/ ارشاد: مجوز ندادیم اما کیش «آزاد» است!

ابهام در برگزاری یک کنسرت/ ارشاد: مجوز ندادیم اما کیش «آزاد» است!


ابهام در برگزاری یک کنسرت/ ارشاد: مجوز ندادیم اما کیش «آزاد» است! تبلیغات کنسرت محسن ابراهیم‌زاده در جزیره کیش همزمان با استمرار تعطیلات کرونایی، در حالی منتشر شده است که مدیرکل موسیقی ارشاد صدور هرگونه مجوز برای از سرگیری اجراهای صحنه‌ای را رد می‌کند.