در سازاستور بخوانید: ابوالحسن صبا

گزارشی از دیدار ابوالحسن صبا و امام موسی صدر/اصفهان میزبان بود


گزارشی از دیدار ابوالحسن صبا و امام موسی صدر/اصفهان میزبان بود امام موسی صدر پس از بازگشت از نجف و پیش از سفر به لبنان، چند روزی را در اصفهان به صحبت و مراوده فکری و هنری با ابوالحسن خان صبا، چهره شاخص موسیقی ایران داشت.