در سازاستور بخوانید: اجراهای موسیقی

تمامی اجراهای موسیقی بنیاد رودکی لغو شد


تمامی اجراهای موسیقی بنیاد رودکی لغو شد تمامی اجراهای موسیقی و نمایش تالارهای تحت مدیریت بنیاد رودکی تا پایان روز یکشنبه ۱۵ دی‌ماه لغو شد.