در سازاستور بخوانید: اجرای عید پاک بوچلی با اقبال جهانی روبه رو شد/ ثبت یک رکورد

اجرای عید پاک بوچلی با اقبال جهانی روبه رو شد/ ثبت یک رکورد


اجرای عید پاک بوچلی با اقبال جهانی روبه رو شد/ ثبت یک رکورد در حالی که آندرآ بوچلی برای عید پاک در کلیسای خالی میلان به اجرا پرداخت، این برنامه در سراسر جهان با اقبال روبه رو شد و تنها در همان شب ۳۲ میلیون بازید کننده داشت.