در سازاستور بخوانید: اخبار موسیقی ایران و جهان

خانه موسیقی از پیگیری‌های وزیر ارشاد قدردانی کرد


خانه موسیقی از پیگیری‌های وزیر ارشاد قدردانی کرد خانه موسیقی ایران از پیگیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از مطالبات صنف قدردانی کرد.