در سازاستور بخوانید: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

فراخوان مقاله نویسیِ «نقش موسیقی در زمان بحران کرونا» منتشر شد


فراخوان مقاله نویسیِ «نقش موسیقی در زمان بحران کرونا» منتشر شد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همکاری موسسه فرهنگی و هنری آفتاب نو، فراخوان مقاله با موضوع « نقش موسیقی در زمان بحران (با تاکید بر بحران کرونا) » را با هدف تبیین جایگاه هنر موسیقی برگزار می نماید.