در سازاستور بخوانید: اداره میراث فرهنگی نیشابور

۸۰ درصد خانه پدری پرویز مشکاتیان توسط مالک تخریب شده است


۸۰ درصد خانه پدری پرویز مشکاتیان توسط مالک تخریب شده است محمد اسماعیل اعتمادی گفت: از آن جایی که خانه پدری زنده‌یاد مشکاتیان برخلاف برخی از خانه‌های تاریخی ثبت ملی شده می‌توانیم به لحاظ قانونی تخریب آن را پیگیری کنیم و این اتفاق همچنان در حال پیگیری است.