در سازاستور بخوانید: اداره کل ارشاد مازندران

نوای خنیاگر موسیقی مازندران خاموش شد


نوای خنیاگر موسیقی مازندران خاموش شد استاد ابوالحسن خوشرو پیشکسوت و خنیاگر موسیقی نواحی مازندران درگذشت. به گزارش خبرنگار مهر، استاد ابوالحسن خوشرو خنیاگر موسیقی نواحی و پیشکسوت موسیقی بومی مازندران پس از تحمل یک دوره بیماری شامگاه شنبه دار فانی را وداع کرد.