در سازاستور بخوانید: اداره کل هنرهای نمایشی

پیامدهای تعطیلی فعالیت‌های هنری کشور بررسی شد


پیامدهای تعطیلی فعالیت‌های هنری کشور بررسی شد جلسه ویژه مدیران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع «بررسی پیامدهای تعطیلی فعالیت‌های هنری به دلیل شیوع ویروس کرونا» در معاونت امور هنری برگزار شد.