در سازاستور بخوانید: ارکستر مجلسی تهران

معاون اموری هنری ارشاد به تماشای تمرین کنسرت همایون شجریان نشست


معاون اموری هنری ارشاد به تماشای تمرین کنسرت همایون شجریان نشست ارکستر مجلسی تهران به رهبری بردیا کیارس و خوانندگی همایون شجریان در تالار وحدت تمرین کرد.