در سازاستور بخوانید: ارکستر ملی ایران به خوانندگی سالار عقیلی در جشنواره موسیقی فجر

ارکستر ملی ایران به خوانندگی سالار عقیلی در جشنواره موسیقی فجر


ارکستر ملی ایران به خوانندگی سالار عقیلی در جشنواره موسیقی فجر ارکستر ملی ایران به رهبری سهراب کاشف و خوانندگی سالار عقیلی در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر حضور دارد.