در سازاستور بخوانید: ارکستر «مهرگان» فراخوان داد

ارکستر «مهرگان» فراخوان داد


ارکستر «مهرگان» فراخوان داد ارکستر بزرگ «مهرگان» به رهبری علیرضا سیاح برای تکمیل کادر خوانندگی حرفه‌ای کرال (چند صدایی) خود فراخوانی را منتشر کرد.