در سازاستور بخوانید: «از سِیر تا غروب» شعاری منتشر شد/ بررسی سه‌تارنوازی معاصر

«از سِیر تا غروب» شعاری منتشر شد/ بررسی سه‌تارنوازی معاصر


«از سِیر تا غروب» شعاری منتشر شد/ بررسی سه‌تارنوازی معاصر کتاب «از سِیر تا غروب» شامل قطعاتی به آهنگسازی مسعود شعاری از نوازندگان، مدرسان و آهنگسازان شناخته شده موسیقی ایرانی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.