در سازاستور بخوانید: اسامی هنرمندان راه یافته به جشنواره تک نوازان ساز دف منتشر شد

اسامی هنرمندان راه یافته به جشنواره تک نوازان ساز دف منتشر شد


اسامی هنرمندان راه یافته به جشنواره تک نوازان ساز دف منتشر شد دبیرخانه هفتمین جشنواره موسیقی تک نوازان ساز دف اسامی هنرمندان راه یافته به بخش نهایی این رویداد موسیقایی را منتشر کرد.