در سازاستور بخوانید: استاد بیگجه خانی

بیوگرافی غلامحسین بیگجه‌خانی

بیوگرافی غلامحسین بیگجه‌خانی


بیوگرافی غلامحسین بیگجه‌خانی غلامحسین بیگجه‌خانی نوازنده تار و استاد مکتب تبریز موسیقی ایرانیست.   ایشان در سال ۱۲۹۷ شمسی در تبریزچشم به جهان گشودند.حسینقلی‌خان بیگجه‌خانی نوازنده برجسته تار تبریز پدر ایشان بود. از شش سالگی پیش پدر به اموخنن تار پرداخت. پس از فوت پدر در نزد شاگرد پدرش رضاقلی‌خان زابلی آذر به آموخنن ادامه […]