در سازاستور بخوانید: استاد تار سلیمی

بیوگرافی استاد علی سلیمی

بیوگرافی استاد علی سلیمی


بیوگرافی استاد علی سلیمی   استاد علی سلیمی در سال ۱۳۰۱در باکو در خانواده‌ای اردبیلی به دنیا آمد. تا ۱۶ سالگی در باکو زندگی کرد. بعد از آن همراه خانواده به اردبیل بازگششت. در سال ۱۳۳۲ رهبر ارکستر آذربایجانی رادیو ایران شد. استاد علی سلیمی با بانو سونا گرمرودی ازدواج کرد که حاصل ازدواج آنها […]