در سازاستور بخوانید: استاد حسن دمیرچی

hasan_damirchi_1

بیوگرافی حسن دمیرچی (هرگلی)


بیوگرافی حسن دمیرچی (هرگلی) حسن دمیرچی (هرگلی)در اول شهریور ماه سال ۱۳۲۰ در شهر تبریز دیده به جهان گشود. سومین فرزند از خانواده حاج حبیب هرگلی بود. پدر وی حاج حبیب هرگلی به شغل بنایی مشغول و از طبقات متوسط تبریزی بود. در سال ۱۳۲۷محمد حسن تحصیلات خود را در مدرسه ساسان تبریز شروع کرد. […]