در سازاستور بخوانید: «راز مانا»ی محمدرضا شجریان منتشر شد

«راز مانا»ی محمدرضا شجریان منتشر شد


«راز مانا»ی محمدرضا شجریان منتشر شد در آخرین روزهای اسفندماهِ سال گذشته انتشارات گمان نسخه جدیدی از کتاب «راز مانا» با عنوان «زندگی و دیدگاه‌های محمدرضا شجریان» را پس از حدود ۱۰ سال تجدید چاپ‌ نشدن، منتشر کرد.