در سازاستور بخوانید: «سونت‌های شکسپیر» با کرونا احیا شدند/ تجربه‌های یک رهبر ارکستر

«سونت‌های شکسپیر» با کرونا احیا شدند/ تجربه‌های یک رهبر ارکستر


«سونت‌های شکسپیر» با کرونا احیا شدند/ تجربه‌های یک رهبر ارکستر علی رهبری رهبر ارکستر و موسیقیدان که طی دهه‌های اخیر علاوه‌بر اجراهای متعدد بین‌المللی در کشور اتریش زندگی می‌کند از نحوه فعالیت هنرمندان موسیقی این کشور در روزهای قرنطینه سخن گفت.