در سازاستور بخوانید: «مژده طرب» جدیدترین آلبوم امیرمسعود هراتیان،تازه های نشر،پیانو،امیرمسعود هراتیان،انوشیروان روحانی