در سازاستور بخوانید: «میز دوتایی» منتشر شد/ تجلیل از بزرگان موسیقی بوشهر

«میز دوتایی» منتشر شد/ تجلیل از بزرگان موسیقی بوشهر


«میز دوتایی» منتشر شد/ تجلیل از بزرگان موسیقی بوشهر آنسامبل «سیریا» پروژه موسیقی «میز دوتایی» را در قالب یک آلبوم با هدف تجلیل از بزرگان موسیقی بوشهر منتشر کرد.