در سازاستور بخوانید: «نغمه‌های محلی» در قالب یک آلبوم پژوهشی شنیدنی شد

«نغمه‌های محلی» در قالب یک آلبوم پژوهشی شنیدنی شد


«نغمه‌های محلی» در قالب یک آلبوم پژوهشی شنیدنی شد آلبوم «نغمه‌های محلی» مشتمل بر اجرای آثاری از موسیقی نواحی مناطق کشور با هنرمندی مهدی بناکار و مهدی فردین در دسترس مخاطبان قرار گرفت.