در سازاستور بخوانید: Tool

تول – Tool


در سال ۱۹۹۰ در لوس آنجلوس، آدام جونز “گیتاریست”مینارد جیمز کینان “خواننده” پال دَمور”باسیست” و دنی کَری “درامر”، این گروه را تشکیل دادند.

برچسب ها: , ,