موسیقی قرون وسطی

موسیقی قرون وسطی سبکی از موسیقی اروپایی است و در بازه زمانی سقوط امپراطوری روم شرقی تا دوره رنسانس( از سال ۵۰۰ تا ۱۴۰۰میلادی) ادامه داشته ‌است. موسیقی قرون وسطی عصر موسیقی غربی بود، از جمله موسیقی لیتوگرافی (که به عنوان موسیقی مقدس شناخته می‌شده) مورد استفاده برای کلیسا، و موسیقی سکولار، (موسیقی غیر مذهبی) قرار میگرفته است.

درقرون وسطی موسیقی بیشتر در خدمت کلیسا و مراسمات مذهبی بود. موسیقیدانان در خدمت کلیسا بودند و زنان از آوازخواندن درکلیسا محروم بودند. موسیقی این دوره با توجه به اتکا به آواز، کلام محور است و کلامی هم که در آثار این دوره اجرا میشود، معمولاً نمازهایی است که در کلیساها به آواز خوانده میشوند. به همین علت است که در این دوره، کشیشها در واقع از برجسته ترین موسیقیدانان به حساب می آیند.

دوره های هنری موسیقی  وسطی

موسیقی وسطی به دو دوره هنری آرس آنتیک که درسال۱۲۳۰در پاریس ظهور یافت وحدود ۴۰۰ سال هم به طول انجامید و آرس نوا که به دنبال آرس آنتیک شکل گرفت و حدود۱۰۰سال هم به طول انجامید.

سبکهای موسیقی قرون وسطی

موسیقی آوازی

موسیقی فولکلوریک که (۱۵۰۰م) اوج شکوفایی آن بود                                                                           ۱

مینه زانگ (اواسط قرن۱۲م) تحت تأثیرتروباد و رهاوتروورها بوجودآمد

اولین مینه زانگها: مینه زانگهای دانوبی بود(شاعران وا هالی شعر و موسیقی که درحوالی دانوب بودند)

دومین مینه زانگها: (موسیقی درمدح و ستایش خانمها تحت تأثیر تروبادور وتروورها)

سومین مینه زانگها: (آوازهای شاعرانه وسیاسی بود)

ویژگیهای موسیقی قرون وسطی

اکثر سرودها مذهبی و برای آقایان بود

سرودها تک بخشی و دارای بافتی مونوفونیک بود

موسیقی آوازی بر موسیقی سازی غالب بود

تصنیف آثارموسیقایی براساس آوازهای گریگوریایی بود

ورود آواز در موسیقی وسطی

موسیقی قرون وسطی موسیقی آوازی تکبخشی کلیسایی بود. آمبروسیوس(کشیش ایتالیایی) که در سال ۱۴۰۰میلادی باتحقیق درموسیقی شرق تلفیقی ازموسیقی سرزمین شرق وغرب را وارد کلیسا کرد. و پاپ گرگوراول که در اواخر قرن ششم مجموعه ای به نام آنتیفونال راخلق کرد از اولین کسانی بودند که آواز را وارد موسیقی وسطی کردند.

آوازهای موسیقی قرون وسطی

آوازهای تک صدایی (سرودهای گریگوریایی)

آوازهای چندصدایی (ارگانوم ها): گونه ای ازموسیقی قرون وسطاییست که الهام گرفته ازسرودهای گریگوریایی و یک یاچندخط ملودیک اضافه است.

ویژگی سرودهای گریگوریایی

سرودهای موجود در اوایل قرون وسطی توسط پاپ گریگور اول جمع آوری شده، به سرودهای گریگوریایی معروف شدند،که بیش ازصدسال موسیقی رسمی کلیسای کاتولیک رم بود.

معنوی ومقدس، بدون ریتم ووزن آزاد، تک اکتاوی از ویژگیهای این نوع سرود است.  یکی ازسرودهای شادمانی گریگوریایی Alleluia آله لویا (تورامیستایم خداونگار)، بود. 

موسیقی غیرمذهبی درقرون وسطی

به جهت کاهش تسلط و نفوذ کلیسا در اواخر قرون وسطی، موسیقی غیر مذهبی شکل گرفت که ازموسیقی توربادوروتروور پیروی میکردند.

سازهایی که در قرون وسطی از آن‌‌ها استفاده می‌شد

طبل و نی، شاوم، کرنت، ارگ، سیتول، هارپ، فیدل، هردی، پسالتری

آهنگسازان این دوره

آهنگسازان این دوره (لیونن،پروتن وگیوم دوماشو) بودند که نقش بسزایی درموسیقی این دوره به خصوص

آوازهای ارگانومی، داشتند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *