در سازاستور بخوانید: آموزشی

تقویت گوش موسیقی

تقویت گوش موسیقی


تقویت گوش موسیقی

آکورد شناسی در موسیقی


آکورد شناسی در موسیقی منظور از شناختن آکورد ها فقط آشنایی با جنبه ی تئوریک آن ها نیست بلکه هر نو اموز موسیقی شایسته است پس از آموختن درس های سلفژ و دیکته موسیقی یا درس تربیت شنوایی و مسلط شدن به آن بتواند پس از شنیدن هر آک.رد تمامی ویژگی های آن را تشخیص […]

برچسب ها:

گام بزرگ هماهنگ یا ماژور هارمونیک


گام بزرگ هماهنگ یا ماژور هارمونیک اگر درجه ششم گام بزرگ طبیعی را نیم پرده کروماتیک پایین اورند آن را گام بزرگ هارمونیک گویند.به طوری که ملاحظه می شود فاصله ششم این گام نسبت به تنیک کوچک است و دانگ دوم آن دقیقا نظیر گام کوچک هارمونیک است. گام بزرگ نغمگی « ماژور ملودیک » […]

برچسب ها:

گام و مایه یا تنالیته


گام و مایه یا تنالیته گام عبارت است از صدا ها یا نت هایی که به صورت متصل میان فاصله ی اکتاو قرار دارند. گام ردیف منظم صدا ها را نیز در بر میگیرد،مثلا گام « دو» از نت « دو » شروع شده و پس از پیمودن منظم درجات پی در پی به اکتاو […]

برچسب ها:

معکوس فاصله ها در موسیقی


معکوس فاصله ها در موسیقی اگر نت بم یک فاصله را یک اکتاو بالا ببرند و بعد از نت زیر قرار دهند و یا اگر نت زیر یک فاصله را یک اکتاو پایین بیاورند و قبل از نت بم آن قرار دهند فاصله معکوس میشود.چون حاصل جمع شماره ی فاصله ی اصلی و معکوس آن […]

برچسب ها:

فاصله های موسیقی


فاصله های موسیقی در موسیقی اختلاف زیر و بمی « زیرایی » یا نسبت بسامد میان دو صدا را فاصله گویند. فاصله ی دو نت پی در پی « متصل » و غیر آن « منفصل » نام دارد. بعضی از فاصله های متصل که از نظر زیر و بمی به طور طبیعی به هم […]

برچسب ها:

میزان های مختلط یا همان لنگ


میزان های مختلط یا همان لنگ میزان هایی هستند که از اجتماع دو یا چند میزان با ضرب های نا مساوی تشکیل شده اند. مانند میزان ۵/۴ لنگ که ممکن است از یک میزان دوتایی و یک میزان سه تایی یا بر عکس تشکیل شده باشد. برای مشخص نمودن موقعیت ضرب ها اغلب به وسیله […]

برچسب ها:

تئوری موسیقی مبحث متریک


تئوری موسیقی مبحث متریک یکی از الگو های منظم زمانی در موسیقی الگوی متریک است و متر در موسیقی عبارت است از گروه های دوتایی ، سه تایی ، چهار تایی، اصوات که معمولا نخستین صدای آن ها دارای تاکید است. میزان میزان عبارت است از یک یا چند دوره از الگو های ریتمی که […]

برچسب ها:

شکل نت های موسیقی


شکل نت های موسیقی نت گرد « چون این نت معمولا واحد موسیقی به شمار میرود: نت سفید یک دوم واحد « نت گرد » می باشد نت سیاه یک چهارم واحد نت چنگ یک هشتم واحد نت دولاچنگ یک شانزدهم واحد نت سه لا چنگ یک سی و دوم واحد نت چهارلاچنگ یک شصت […]

برچسب ها:

نام نت های موسیقی


نام نت های موسیقی نت هایی که در موسیقی به کار می روند،در کشور هایی مانند ایتالیا،بلژیک،فرانسه،و ایران دُ « اوت » رِ ، می ، فا ، سل ، لا و سی نام دارند ولی در کشور های انگلیسی و آلمانی زبان A به جای لا و B به جای سی و C به […]

برچسب ها: