در سازاستور بخوانید: ویکی ساز

چنگ Harp

چنگ Harp


چنگ Harp

یوکللی Ukulele


یوکللی Ukulele

کنترباس Conterabasse

کنترباس Conterabasse


کنترباس Conterabasse

فلوت Flute


فلوت Flute

برچسب ها:
کالیمبا Kalimba

کالیمبا Kalimba


کالیمبا Kalimba

بانجو Banjo

بانجو Banjo


بانجو Banjo