تئوری موسیقی مبحث متریک

یکی از الگو های منظم زمانی در موسیقی الگوی متریک است و متر در موسیقی عبارت است از گروه های دوتایی ، سه تایی ، چهار تایی، اصوات که معمولا نخستین صدای آن ها دارای تاکید است.

میزان

میزان عبارت است از یک یا چند دوره از الگو های ریتمی که به طبیعی با یک ضرب موکد شروع می شود.میزان ها به وسیله ی خط میزان که خطی قائم و عمود بر خطوط حامل است از یکدیگر جدا می شوند. ضرب عبارت است از واحد های زمانی که شنوندگان معمولا در حال شنیدن موسیقی با حرکات موزون و هماهنگ بدن یا به وسیله دست زدن یا پا زدن با ان همراهی می کنند و رهبر ارکستر با حرکات دست در فضا آنها را مشخص می کند.

ضرب واحد اندازه گیری ضربان های ریتمی در موسیقی است ، همان طور که تکرار ارکانی مانند افاعیل « عروضی » وزن شعر را به وجود می آورد.

هر یک از میزان های موسیقیایی دارای تعدادی ضرب است و معمول ترین میزان ها عبارت اند از : میزان های دو ضربی ، سه ضربی و چهار ضربی.

میزان ساده

اگر هر ضرب میزان به طور طبیعی قابل تقسیم به دو ، چهار و هشت قسمت مساوی باشد آن میزان را ساده گویند.

فرمول ریاضی تقسیمات ضرب ، در میزان های ساده دو به قوه ی n « دو به توان یک ، دو به توان دو ،به توان سه ، به توان چهار ، به توان پنج و ….» است.

میان را به صورت دو عدد روی هم به نام میزان نما مشخص می کنند.در میزان های ساده عدد بالایی معرف تعداد ضرب است و عدد پایینی شکل ضرب را مشخص می کند. به عبارت دیگر عدد پایینی تقسیمات گرد را تعیین می کند.

 

منبع :کتاب تئوری مصطفی کمال پور تراب فصل دوم متر یک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *